Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Ansökningsanvisningar och blanketter
 
 
 

Urvalskriterier för projekt

Urvalskriterier för projekt enligt EMFF operativa program för Finland 2014-2020

 

Ansökningsanvisningar

Hållbart fiske

Hållbart fiske - art. 26 - Innovation inom fisket

Hållbart fiske - art. 28 - Partnerskap mellan forskare och fiskare

Hållbart fiske - art. 29 - Kunnande och social dialog (11.1.2018)

Hållbart fiske - art. 30 - Diversifiering av inkomst (11.1.2018)

Hållbart fiske - art. 31 - Etableringsstöd för unga fiskare

Hållbart fiske - art. 32 - Hälsa och säkerhet

Hållbart fiske - art. 38 - Miljöinvesteringar inom fisket

Hållbart fiske - art. 39 - Fiskets miljöinnovation (11.1.2018)

Hållbart fiske - art. 40 - skydd och återställande av vattenekosystem

Hållbart fiske - art. 40 - Insamling av avfall från havet

Hållbart fiske - art. 40 -  säl- och skarvkompensation

 

Bedömningsblanketter

 

Hållbart fiske

Hållbart fiske - art. 26 - innovation inom fisket (7.7)

Hållbart fiske - art. 27 - Rådgivningstjänster inom fisket (7.7.)

Hållbart fiske - art. 28 - partnerskap mellan forskare och fiskare (7.7.)

Hållbart fiske - art. 29 - Humankapital och dialog (7.7.)

Hållbart fiske - art. 30 - Diversifiering av verksamheten (7.7.)

Hållbart fiske - art. 31 - Etableringsstöd för unga fiskare (7.7.)

Hållbart fiske - art. 32 - Hälsa och säkerhet (7.7.)

Hållbart fiske - art. 38 - Miljöinvesteringar inom fisket (7.7.)

Hållbart fiske - art. 39 - fiskets miljöinnovation (7.7.)

Hållbart fiske - art. 40 - insamling av avfall från havet (7.7.)

Hållbart fiske - art. 40 - skydd och återställande av vattenekosystem

Hållbart fiske - art. 40 - Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar

Hållbart fiske - art. 41 - Modernisering eller ersättning av motorer

Hållbart fiske - art. 42 - Förbättrande av fångstens mervärde (7.7.)

Hållbart fiske - art. 43 - utveckling av fiskehamnar och landningsplatser (7.7.)

 

Lokal utveckling

Lokal utveckling - art. 63 - lokal fiskeaktionsgrupper

 

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk - art. 47 - innovationer i vattenbruk (7.7.)

Hållbart vattenbruk - art. 48 - investeringar i vattenbruk (7.7.)

Hållbart vattenbruk - art. 49 - rådgivningstjänster för vattenbruk (7.7.)

Hållbart vattenbruk - art. 50 - Humankapital och nätverksbyggande (7.7.)

Hållbart vattenbruk - art. 56 - Djurens hälsa och välbefinnande (7.7.)

Hållbart vattenbruk - art. 57 - Försäkring för vattenbruksbestånd (7.7.)Fiskeberedning och handel 

Fiskeberedning och handel - art. 66 - Produktions- och saluföringsplaner (7.7.)

Fiskeberedning och handel - art. 68 - Utveckling av marknaden (7.7.)

Fiskeberedning och handel - art. 69 - Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (7.7.)