Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vad är det kommersiella fisket?

 

Med kommersiellt fiske avses fiske i syfte att sälja fångsten. Enligt lagen om fiske och bestämmelserna om EU:s gemensamma fiskeripolitik får andra fiskare än kommersiella fiskare inte sälja sina fångster, med undantag för små fisk- eller kräftpartier som fiskare som fiskar i inlandsvatten sporadiskt säljer direkt till konsumenter.

Kommersiella fiskare har vissa rättigheter jämfört med fritidsfiskare. De kan sälja sina fångster och få offentliga stöd. Vidare får kommersiella fiskare per fångst- eller båtlag använda ett antal nät som tillsammans är över 240 meter. Vid fiske med krokredskap får de använda 100 krokar, trål samt storryssja när de fångar lax och öring. Det maximala antalet nät (240 m) som rör fritidsfiskare gäller bara i vattnen söder om breddgraden 67°00`N.

Innan en kommersiell fiskare inleder fisket ska fiskaren registrera sig i bl.a. NTM-centralens register över kommersiella fiskare. Ytterligare ska kommersiella fiskare registrera sina fiskefartyg eller -båtar i registret över fiskefartyg och lämna en rapport om fångsterna. För kommersiella fiskare gäller också livsmedelslagstiftningen som innehåller krav på bl.a. anmälan om primärproduktion.

 

Att börja fiska kommersiellt

 

Efterfrågan på fisk är för närvarande stor i Finland och därmed är de priser fiskaren får goda. Under de senaste åren har antalet fiskare emellertid minskat på grund av stigande ålder. En stor del av de kommersiellt viktiga fiskbestånden i synnerhet i inlandsvattnen kan tåla ett effektivare fiske än det nuvarande. Man kan på ett hållbart sätt öka fisket särskilt av siklöja, gädda, abborre, lake och i nordligaste Finland sik. Det finns också nya möjligheter i underutnyttjade arter såsom mörtfiskar. 

Den som siktar på att bli kommersiell fiskare bör lägga följande på minnet:

  1. Skaffa dig ett hygienpass, om du behandlar fisk på land i anläggningar eller livsmedelslokaler
  2. Anmäl dig som primärproducent hos kommunens hälsotillsyn.
  3. Gör en plan för egenkontroll som primärproducent.
  4. Anmäl dig till NTM-centralens register över kommersiella fiskare.
  5. Anmäl din båt till fiskefartygsregistret.
  6. Anmäl dig som MOMS-skyldig på skattekontoret.
  7. Gör ett besök hos LFÖPL-ombudsmannen för att diskutera pensionsavgifterna.

Om du tycker att du behöver hjälp med åtgärderna ovan, ta kontakt med NTM-centralen i ditt område. Om du bor inom ett område för någon aktionsgrupp för fiskeri kan du också kontakta gruppens aktivator. Aktionsgrupperna bistår också fiskarna i att ansöka om investeringsstöd. Om du har en idé om ett bra utbildnings- eller utvecklingsprojekt utreder gruppens aktivator möjligheterna att finansiera projektet och söker en aktör som genomför projektet.

 

Mer information om kommersiellt fiske

NTM-centralerna

jord- och skogsbruksministeriet

Havs- och fiskerifonden

Finlands Yrkesfiskarförbund

Suomen sisävesiammattikalastajat