Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

OBS! Svenska sidor kommer att förnyas inom en snar framtid

 


 

 

Välkommen till webbportalen av Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Kustområden och inlandsvattenområden är en väsentligt del av det finska livet. Fiskeri är en betydande näringsgren och registrerade fiskefartyg finns något under 3000 st. Akvakultur, dvs fiskodling och yngelodling finns i Finland sammanlagd 400 st.  Primärproduktion av fisk, både kommerciell fiske och fiskodling är noggrant reglerad och övervakad affärsverksamhet i Finland. Fiskerinäringar grundar sig för hållbart nyttjande av naturresurser.

 

 

Havs- och vattenrelaterad kunskap, i blå bioekonomi finns det specialkunnande i Finland och ökande marknadsmöjligheter globalt. Målsättning för Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är framgångsrik och hållbar blå bioekonomi. Via Havs- och fiskerifonden främjas hållbart fiske, och hållbart akvakultur, unionens gemensam fiskepolitik, ökning i sysselsättning och regional sammanhållning, bidras till saluföring och förädling av fiskeprodukter samt gemensam havspolitik.

 

 

Läs mer om den finska operativa programmet här


Vad är kommersiellt fiske?

Försäljning av fångad fisk anses vara kommersiellt fiske. I enlighet med Finlands lag om fiske och bestämmelserna i EU: s gemensamma fiskeripolitik får icke-kommersiella fiskare inte sälja sin fångst, förutom att fisk eller kräftor säljs ibland på inre vattenvägar direkt till konsumenten.

 

Läs mer...

 


 

 

Vad är havs- och fiskerinätverk?

 

 

Havs- och fiskerinätverk består av lokala aktiongrupper för fiskeri, fiskerimyndigheten samt andra aktörer inom fiskeri. Nätverkets målsättning är att främja Europeiska Havs- och fiskerifondens operativa program. Nätverket informerar, organiserar utbildningar och förenar aktörer inom fiskeri.

 

 


 

 

Havs- och fiskerinätverkets fotobank är fritt tillgängligt för kommunikation om Finlands operativa program för EHFF. På fotobanken finns bl.a. bilder om fiskerinäringen och logon för operativa program. Fotornas upphovsrätt finns vid havs- och fiskerinätverket och vid användning skall ©havs- och fiskerinätverk, fotografens namn (Markku Saiha) ges.